Postup montáže

Montáž shozů doporučujeme provádět alespoň ve dvou lidech.

1. Začněte naznačením spodní hrany ukončovacího dílu v přízemí (tužkou na stěnu). Toto proveďte s ohledem na to, kde chcete, aby končilo špinavé prádlo svou cestu shozem (v ukončovacím uzavřeném díle, vaku, koši či transportním vozíku). Dále označte vrchní hranu vhozového dílu v nejvyšším podlaží (tužkou na stěnu). Přičemž je potřeba vzít v úvahu fakt, že vrch vhozového otvoru je o 200 mm níže než vrchní hrana vhozového dílu.2. Dalším krokem, který Vám výrazně usnadní montáž je překreslení osy stavebního otvoru (stropní části) na stěnu na kterou budete shoz kotvit. Od této osy poté odměřte ½ venkovní šířky potrubí shozu (150 mm) a pomocí vodováhy a tužky překreslete na zeď (minimálně na jednu stranu od osy). Nyní můžete začít s kotvením jednotlivých dílů. Jednotlivé díly shozu začněte kotvit od přízemí.

 

 


Ukotvení ukončovacího dílu

1. Od naznačené požadované spodní hrany ukončovacího dílu směrem nahoru odměřte 50 mm a nakreslete vodorovnou čáru. Tato čára představuje spodní hranu kotvící konzole. Přiložte konzoly na tuto čáru a osově vystřeďte s nakreslenou osou stavebního otvoru (osou shozu). Tužkou označte díry na stěnu.


2. Pomocí vrtacího kladiva s vrtákem do zdi průměru 10 mm vyvrtejte otvory o 10 mm hlubší než je délka přiložených hmoždin. Hmoždiny vsuňte do vyvrtaných otvorů a pomocí aku-vrtačky s křížovým nástavcem či křížovým šroubovákem přišroubujte konzoly.3. Nasuňte ukončovací díl shozu na konzoly, vyrovnejte díl podle nakreslené čáry na stěně a ještě překontrolujte vodováhou. Tužkou označte otvory (na horní části dílu) na stěnu. Shoz sundejte z konzole a pomocí vrtacího kladiva s vrtákem do zdi průměru 10 mm vyvrtejte otvory o 10 mm hlubší než je délka přiložených hmoždin. Hmoždiny vsuňte do vyvrtaných otvorů, opět nasuňte ukončovací díl shozu na konzoly a pomocí aku-vrtačky s křížovým nástavcem či křížovým šroubovákem přišroubujte díl ke stěně.

 

 

 

 

 
Instalace středového dílu

U mnoho realizací není třeba montovat středové díly a rovnou následuje instalace vhozového dílu. V případě, že k dosažení celkové délky shozu je třeba instalovat jeden či více středových dílů, postupujte následovně.

 1. Nasuňte středový díl do ukotveného ukončovacího dílu, vyrovnejte díl podle nakreslené čáry na stěně a ještě překontrolujte vodováhou. Tužkou označte otvory (na horní části dílu) na stěnu.
 2. Díl shozu sundejte a pomocí vrtacího kladiva s vrtákem do zdi průměru 10 mm vyvrtejte otvory o 10 mm hlubší než je délka přiložených hmoždin.
 3. Hmoždiny vsuňte do vyvrtaných otvorů, opět nasuňte středový díl shozu do již ukotveného dílu a pomocí aku-vrtačky s křížovým nástavcem či křížovým šroubovákem přišroubujte díl ke stěně.

V případě nutnosti instalovat více středových dílů postupujte stejným způsobem.

 

 

 

 

 

 


Instalace vhozového dílu

V každém patře ve kterém chcete mít možnost vhození špinavého prádla je nutné instalovat vhozový díl (v jednom či více podlažích).

 1. Vhozový díl nasuňte do již ukotveného (středového nebo ukončovacího) dílu, vyrovnejte vhozový díl podle nakreslené čáry na stěně a ještě překontrolujte vodováhou. Tužkou označte otvory (na horní části dílu) na stěnu.
 2. Díl shozu sundejte a pomocí vrtacího kladiva s vrtákem do zdi průměru 10 mm vyvrtejte otvory o 10 mm hlubší než je délka přiložených hmoždin.
 3. Hmoždiny vsuňte do vyvrtaných otvorů, opět nasuňte vhozový díl shozu do již ukotveného dílu a pomocí aku-vrtačky s křížovým nástavcem či křížovým šroubovákem přišroubujte díl ke stěně.
 4. Pro ukončení shozu v nejvyšším podlaží nasuňte na vhozový díl víko s odvzdušňovací hlavic.

Instalace vhozových dvířek

Montáž dvířek se většinou provádí při finální kompletaci stavby. Těleso shozu je většinou obezděno zdícími kostkami ze kterých je provedena stavba domu (např. YTONG) nebo je obloženo sádrokartonem. Finální vrstvou je omítka či nějaký obklad.


V této fázi je těleso shozu zapracováno do interiéru a můžete namontovat dvířka aniž by hrozilo jejich poškození.

K instalaci vhozových dvířek je zapotřebí: tužka či lihový fix, aku-vrtačka, vrták do plastu (obyčejný) průměr 2 mm, křížový nástavec či křížový šroubovák. Potřebný spojovací materiál je součástí dvířek.

 1. Rozhodněte zda chcete dvířka otvírat vlevo nebo vpravo a tak dvířka vsuňte do vhozového otvoru.
 2. Zmáčkněte na dvířka. Po jejich otevření přitlačte rám dvířek tak, aby po celém jeho obvodu seděl na stěně.
 3. V rámu je připraveno 8 otvorů pro jeho dobré uchycení. Pomocí tužky označte 4 protilehlé.
 4. Dvířka vyjměte ze vhozového otvoru.
 5. Do aku-vrtačky upněte vrták průměr 2 mm. Otvory vyvrtejte s posunutím cca o 0,5 mm směrem do shozu (docílíte tak lepšího dotlačení dvířek na stěnu).
 6. Dvířka opět vsuňte do vhozového otvoru a pomocí aku-vrtačky s křížovým nástavcem či křížového šroubováku přišroubujte rám dvířek.
 7. Do aku-vrtačky upněte vrták průměr 2 mm. Vyvrtejte 4 zbylé otvory.
 8. Pomocí aku-vrtačky s křížovým nástavcem či křížového šroubováku přišroubujte rám dvířek dalšími čtyřmi šrouby.

K bezchybné funkci shozu je nutné dodržet NÁVOD K MONTÁŽI!