Lapače tuků se snadným přístupem k hladině

Lapače tuků slouží ke spolehlivému zachycování tuků na oddílné kanalizaci z kuchyňských, či restauračních provozů a výroben masných výrobků. Slouží jako předčištění před čistírnou odpadních vod nebo jako samostatné čistící zařízení před zaústěním odpadních vod do veřejné kanalizace.


Nezávazně poptat

Rozměry a ceny lapačů tuků

Typ Q (l/s) Počet jídel Cena lapače Cena nástavce  Pochůzný poklop
*0,5 0,5 50

10 499,-

3 461,-

2 325,-

*1 1 100

11 604,-

3 660,-

2 631,-

2 1,5 200

14 183,-

 4 434,-

3 647,-

3 2 300

20 261,-

4 558,-

4 539,-

4 2,5 400

21 946,-

5 208,-

6 038,-

6 3 600

23 941,-

5 357,-

7 027,-

8 3,5 800

26 434,-

6 006,-

7 923,-

2,5  250 

22 904,-

4 434,-

3 647,-

10  500 

32 719,-

6 155,-

8 041,-

11  7,5  750 

35 382,-

6 954,-

9 163,-

12  10  1000 

39 498,-

8 001,-

13 162,-

13  12,5  1250 

46 491,-

8 800,-

15 858,-

14  15  1500 

51 306,-

9 449,-

19 180,-

15  17  1700 

56 196,-

10 149,-

21 646,-

*LAPAČE TUKŮ TYP 0,5 a 1 jsou samonosné a mohou být osazeny přímo v místnosti

VARIANTY DPH

- STANDARDNÍ 21% DPH - účtuje se zákazníkovi při prodeji výrobku

- SNÍŽENÁ 12% DPH - účtuje se zákazníkovi při prodeji včetně instalace výrobku

- PDP bez DPH - účtuje se plátcům DPH při prodeji včetně instalace výrobku

Cena je platná od 1. 4. 2024 a je uvedena bez DPH. 

 

Dodání lapačů tuků

  • osobní převzetí na provozovně v Machově (okres Náchod)
  • dovezeme až k Vám, zdarma v okrese Náchod

Nezávazně poptat

 

Technologie čištění

Celoplastový lapač tuků nesmí být zatěžován jinými odpadními vodami než z kuchyňského provozu. Ve vtokové části dochází ke snížení průtokové rychlosti (Q) a rozdělení průtočného množství na celou šířku lapače (pilový přeliv). Snížením Q dochází ve vtokové části k sedimentaci těžších látek (zbytky jídla). Z toho důvodu je na dně usazovacího prostoru vyndavací nádoba pro snadné vybírání sedimentů. Ve střední části lapače dochází k flotaci tukových částic k hladině. Pro zvýšení flotačního účinku jsou do toku vsazeny dvě lamely, které prodlužují dráhu částic vody a nutí vodu odtékat spodem do druhé poloviny části lapače. Na hladině dochází k akumulaci vyflotovaných tukových částic (hromadění tuku).

  

Odtoková část lapače tuků je tvořena nornou stěnou. Takže je voda nucena nornou stěnu podtékat, aby mohla odtokovým potrubím odtéci. Lapače tuků jsou odvětrávány přívodní kanalizací. V případě umístění lapače tuků v objektu je odvětrání vedeno samostatným potrubím. Lapače mají akumulační prostor pro dočasné uskladnění tuku, tím se prodlužuje doba mezi jednotlivými odvozy tuku z lapače tuků a zároveň pomocí štěrbiny na dně dochází k částečnému odvodnění zachyceného tuku. Standardně je dodáván jednoduchý nepochůzný poklop. Na objednávku dodáváme pochozí víko hermeticky uzavřené proti úniku pachů do okolí.

Provoz zařízení

lapači tuků se gravitačně odděluje tuk od odpadní vody. Pro správnou funkci je nutné provádět pravidelnou kontrolu nárůstu vrstvy tuku (střední nornou stěnou) a to při vrstvě tuku cca 70 mm (střední norná stěna již není vidět), nebo po 1 týdnu. Odstraněný tuk z hladiny lapače tuků se dočasně uskladní v akumulačním prostoru lapače. Štěrbinu pro odvodnění je nutné udržovat průchozí. Po naplnění akumulačního prostoru lapače tuků se zachycený tuk likviduje na základě pokynů zpracovaného a schváleného programu likvidace a evidence odpadů příslušné provozovny.

Soubory ke stažení