Lapače tuků se snadným přístupem k hladině

Lapače tuků slouží ke spolehlivému zachycování tuků na oddílné kanalizaci z restauračních provozů, výroben masných výrobků, atd. Slouží jako předčištění před čistírnou odpadních vod nebo jako samostatné čistící zařízení před zaústěním odpadních vod do veřejné kanalizace.

Nezávazně poptat

Dodání lapačů tuků

  • osobní převzetí na prodejně v Machově (okres Náchod)
  • do 50 km od Machova doprava zdarma
  • nad 50 km od Machova je cena dopravy dle místa dodání.

Technologie čištění

Celoplastový lapač tuků nesmí být zatěžován jinými odpadními vodami než z kuchyňského provozu. Ve vtokové části dochází ke snížení průtokové rychlosti (Q) a rozdělení průtočného množství na celou šířku lapače (pilový přeliv). Snížením Q dochází ve vtokové části k sedimentaci těžších látek (hlína,písek,...). Z toho důvodu je na dně usazovacího prostoru vyndavací nádoba pro snadné vybírání sedimentů. Ve střední části lapače dochází k flotaci tukových částic k hladině. Pro zvýšení flotačního účinku jsou do toku vsazeny dvě lamely, které prodlužují dráhu částic vody a nutí vodu odtékat spodem do druhé poloviny části lapače. Na hladině dochází k akumulaci vyflotovaných tukových částic (hromadění tuku).

  

Odtoková část lapače tuků je tvořena nornou stěnou. Takže je voda nucena nornou stěnu podtékat, aby mohla odtokovým potrubím odtéci. Lapače tuků jsou odvětrávány přívodní kanalizací. V případě umístění lapače tuků v objektu je odvětrání vedeno samostatným potrubím. Lapače mají akumulační prostor pro dočasné uskladnění tuku, tím se prodlužuje doba mezi jednotlivými odvozy tuku z lapače tuků a zároveň pomocí štěrbiny na dně dochází k částečnému odvodnění zachyceného tuku. Standardně je dodáván jednoduchý nepochůzný poklop. Na objednávku dodáváme pochůzné víko hermeticky uzavřené proti úniků pachů do okolí.

Provoz zařízení

V lapači tuků se gravitačně odděluje tuk od odpadní vody. Pro správnou funkci je nutné provádět pravidelnou kontrolu nárůstu vrstvy tuku (střední nornou stěnou) a to při vrstvě tuku cca 70 mm (střední norná stěna již není vidět), nebo po 1 týdnu. Odstraněný tuk z hladiny lapače tuků se dočasně uskladní v akumulačním prostoru lapače. Štěrbinu pro odvodnění je nutné udržovat průchozí. Po naplnění akumulačního prostoru lapače tuků se zachycený tuk likviduje na základě pokynů zpracovaného a schváleného programu likvidace a evidence odpadů příslušné provozovny.

Montáž lapače tuků

Lapače tuků se osazují na základovou betonovou desku. Po připojení na odtokovou a přítokovou kanalizaci se z důvodů nesamonosnosti nádrže musí obetonovat. Tloušťku obetonování určí statik na základě okolního zatížení. Minimální tloušťka obetonování je 150 mm. Způsob ukončení šachty lapače se provede tak, aby byl možný snadný přístup k hladině a zaručoval bezproblémový provoz vlastního lapače tuků tak i provoz na povrchu lapače.

Dokumentace

‌Lapače tuků - výkres

Rozměry a ceny lapačů tuků

Typ Q (l/s) Počet jídel a b h h1 h2 h1/2 Cena lapače Cena nástavce  Pochůzný poklop
0,5 0,5 50 800 600 550 350 380 110 10 841,- 3 515,- 2 744,-
1 1 100 1200 600 550 350 380 110 12 075,- 3 778,- 3 286,-
2 1,5 200 1500 750 600 400 430 110 15 018,- 4 589,- 4 629,-
3 2 300 1600 900 650 450 480 110 21 187,- 4 754,- 5 751,-
4 2,5 400 1700 1000 700 500 530 125 23 183,- 5 400,- 7 489,-
6 3 600 1900 1100 750 550 580 125 25 587,- 5 598,- 8 783,-
8 3,5 800 2000 1200 800 600 630 160 28 417,- 6 244,- 9 914,-
2,5  250  1500  750  1500  1050  1000  110  24 683,-  4 589,-  4 629,-
10  500  2500  1000  1500  1050  1000  125  35 794,-  6 441,-  10 123,-
11  7,5  750  3000  1000  1500  1050  1000  125  38 848,-  7 285,-  11 652,-
12  10  1000  4000  1000  1500  1050  1000  160  43 824,-  8 458,-  16 444,-
13  12,5  1250  4000  1500  1500  1050  1000  160  52 604,-  9 302,-  20 771,-
14  15  1500  4000  1700  1500  1050  1000  200  58 037,-  9 948,-  24 822,-
15  17  1700  4000  2000  1500  1050  1000  200  64 037,-  10 660,-  28 277,-

‌Poznámky:

  • Vyrobeno z konstrukčního materiálu.
  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Platnost ceníku od 23.5.2022

Soubory ke stažení