Nádrže na dešťovou vodu vám ušetří tisíce korun ročně

Nádrže na dešťovou vodu z kvalitních plastových polotovarů mají dlouhou životnost. Námi dodávané nádrže NB-R jsou vyráběny z polyetylénu, technologií rotačního odlévání plastů. Dále vyrábíme nádrže NDV ze 100% svařitelných polypropylenových desek.
Nabízíme optimalizovanou řadu nádrží na vodu, ale na základě specifických požadavků zákazníka vyrobíme také nádrž atypických rozměrů. Nádrže dodáváme včetně potřebné dokumentace ke kolaudaci.
Nádoby na dešťovku jsou praktickým a ekologickým řešením, které vám ušetří tisíce korun ročně a vydrží několik generací.

Nádrže na dešťovou vodu NB-R

Zemní nádrž NB-R je určena pro sběr dešťových a splaškových vod. Tato nádrž je vyráběna z polyetylénu, technologií rotačního odlévání plastů. Nádrž má velký počet žeber, díky kterým má velkou pevnost a jedná se tak o samonosnou nádrž.

Nádrž je vhodná do nepojížděných ploch zeleně. Díky úchytům a okům je možné s nádrží snadno manipulovat. 

Komínek nádrže je možné navýšit až o 600 mm pomocí nástavců. 

Do nádrže je možné napojit se ze dvou čelních stran. Pro tyto účely slouží gumové průchodky DN 32-200. 

Na šachtu je možné umístit plastový poklop PP 600/200 kg. Jestliže bude nádrž umístěna v pojezdové ploše, je nutné ji přebetonovat a umístit poklop s max. zatížením B125.

‌Ceník nádrží

Nádrž NB-R 3,5 m3 1536 x 2401 x 1965 mm 22 425 Kč bez DPH
Nádrž NB-R 5,5 m3 1782 x 2628 x 2210 mm 29 812 Kč bez DPH
Nádrž NB-R 10 m3 1782 x 4400 x 2210 mm 72 128 Kč bez DPH
Nádrž NB-R 15 m3 1782 x 6200 x 2210 mm 110 650 Kč bez DPH
PRŮCHODKA PRYŽOVÁ ECOPAL D 160 790 Kč bez DPH/ks
POKLOP PLASTOVÝ, POCHŮZNÝ 598 Kč bez DPH
Nástavec s lemem H = 30 cm 1 598 Kč bez DPH
Nástavec s lemem H = 60 cm 2 111 Kč bez DPH
Nástavec s lemem H = 90 cm 2 624 Kč bez DPH
Nástavec s lemem H = 150 cm 3 649 Kč bez DPH

Platnost ceníku od 20. 11. 2023. Firma Bazény Machov s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Dodání nádrže na dešťovou vodu

  • osobní převzetí na prodejně v Machově (okres Náchod)
  • do 50 km od Machova doprava zdarma
  • nad 50 km od Machova je cena dopravy dle místa dodání. 


Nezávazně poptat

‌Plastová NÁDRŽ na vodu typ NDV

Plastová nádrž na vodu je vyráběna z kvalitních polypropylenových desek. Nabízíme výrobu ze dvou druhů materiálu. Nejlepší vlastnosti a nejvyšší kvalitu má „čistý" materiál 1. jakosti, kde je zaručena 100 % svařitelnost, stálost a tím také dlouhá životnost. Konstrukční materiál je dobrou variantou. Konstrukční materiál vniká recyklací čistého materiálu. Jeho výroba podléhá přísným normám a tím je také zaručena 100 % svařitelnost. Jelikož se, nejedná o čistý materiál je cenově dostupnější. Existuje i třetí varianta a tou je výroba z technického materiálu, kde je cena nejnižší. Technický materiál není vyráběn se zárukou svařitelnosti, proto ani u výrobků z technického materiálu nelze 100 %  zaručit svařitelnost. Na výrobky z technického materiálu NEPOSKYTUJEME žádnou záruku! Pro nádrže na vodu výrobu z technického materiálu nenabízíme.

Nádrže dodáváme včetně potřebné dokumentace ke kolaudaci.

Nabízíme optimalizovanou řadu nádrží na vodu, ale na základě specifických požadavků zákazníka vyrobíme také nádrž atypických rozměrů.

Řadu nádrží na dešťovou vodu NDV dělíme na dva typy:

  • Typ LNDV - válcové nádrže konstruované tzv. „naležato". Nádrž je vyrobena z polypropylenu tl. 8 a 15 mm. Z vnější strany je plášť nádrže vyztužen obvodovými prstenci a z vnitřní strany jsou osazena rovná žebra. Dimenzi nátokového a odtokového potrubí řešíme vždy dle požadavku zákazníka. Kvůli maximálnímu využití objemu nádrže je potrubí osazováno do revizního otvoru, těsně nad strop nádrže.  Nádrž je opatřena revizním otvorem  (š x d x v)  500 x 900 x 500 mm. Samozřejmostí je pochozí poklop s možností uzamčení. Pro pohodlný vstup je do nádrže integrován vstupní žebřík.  Za příplatek je možné do nádrže osadit filtr hrubých nečistot, který je ukončen uklidňujícím prvkem, který zabraňuje víření spodního sedimentu v nádrži. Voda přepadem při přeplnění nádrže odtéká potrubím do dešťové kanalizace, nebo přes košík filtru do vhodného zasakovacího objektu.

  • Typ SNDV - válcové nádrže konstruované tzv. „nastojato". Nádrž je vyrobena z polypropylenu tl. 8 mm. Z vnitřní strany jsou osazena svislá žebra a trojúhelníkové výztuhy dna.  Stropní část je tvořena komolým kuželem výšky 900 mm. Dimenzi nátokového a odtokového potrubí řešíme vždy dle požadavku zákazníka. Umístění potrubí je možné volit ve hloubce 300 – 1000 mm pod okolní terén nádrže. Nádrž je opatřena kruhovým revizním otvorem  (d x v)   d 600 x 100 mm. Samozřejmostí je pochozí poklop s možností uzamčení.  Za příplatek je možné do nádrže osadit filtr hrubých nečistot, který je ukončen uklidňujícím prvkem, který zabraňuje víření spodního sedimentu v nádrži. Voda přepadem při přeplnění nádrže odtéká potrubím do dešťové kanalizace, nebo přes košík filtru do vhodného zasakovacího objektu. U typu SNDV není osazován vstupní žebřík.

Uložení nádrže na dešťovou vodu typ LNDV

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je vnější rozměr nádrže. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky (průměru) nádrže, jejího revizního vlezu a předpokládané výšky vrstvy podkladového štěrku (minimálně 100 mm). Na dno výkopu se provede hutněný štěrkový podsyp o minimální síle 100 mm.  Po usazení nádrže na štěrkové lože se provede napojení potrubí. Kotvícími prvky dna nádrže se protáhnou armovací dráty a provede se betonová kotva. Po vytvrdnutí betonu provádíme obsyp nádrže přesátou zeminou při současném plnění nádrže vodou. Stěny nádrže nesmějí přijít do styku s ostrými předměty (KAMENY). V případě výskytu spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo přečerpáním z revizní šachty. Obsypání nádrže se v takovém případě provádí zavlhlou betonovou směsí.

Uložení nádrže na dešťovou vodu typ SNDV

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je vnější rozměr nádrže. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky nádrže, jejího revizního vlezu včetně stropu tvaru komolého kuželu a předpokládané výšky vrstvy podkladového štěrku (minimálně 100 mm) a betonové desky (minimálně 100 mm). Na dno výkopu se provede hutněný štěrkový podsyp o minimální síle 100 mm a vybetonuje se základová betonová deska. Usazení nádrže se provede na předem očištěnou základovou desku. Po usazení nádrže se provede napojení potrubí. Pak je možné provést obsyp nádrže přesátou zeminou při současném plnění nádrže vodou. Stěny nádrže nesmějí přijít do styku s ostrými předměty (KAMENY). V případě výskytu spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo přečerpáním z revizní šachty. Obsypání nádrže se v takovém případě provádí zavlhlou betonovou směsí.

Ceník nádrží na dešťovou vodu – válec naležato

Typ Průměr (m) Délka (m)

Užitný objem (m3)

Konstrukční materiál
původní cena

Konstrukční materiál AKČNÍ CENA

LNDV 1 1,44 1,50 2,4 40 110,-
32 687,-
LNDV 2 1,44 2,00 3,2 45 540,-
37 002,-
LNDV 3 1,44 2,50 4,0 49 871,-
40 376,-
LNDV 4 1,44 3,00 4,9 54 201,-
43 751,-
LNDV 5 1,94 2,00 5,9 61 182,-
49 171,-
LNDV 6 1,94 3,00 8,9 70 098,-
55 848,-
LNDV 7 1,94 4,00 11,8 79 014,-
62 525,-

 Příslušenství k nádrži  Použití  Cena původní
AKČNÍ CENA
 Filtr hrubých nečistot s odkalením  Odtok do dešťové kanalizace
3 151,-
2 664,-
 Filtr hrubých nečistot s odkalením a košíkem
 Odtok do vsaku 4 460,-
3 751,-


Rozměry uvedené v tabulce jsou vnitřními rozměry nádrže.

Nádrž je osazená pochozím poklopem a žebříkem. Revizní otvor  (š x d)  500 x 900 mm je vysoký 500 mm. Pro zjištění celkové výšky nádrže je třeba výšku revizního vlezu přičíst k výšce (průměru) nádrže.

Poznámky: Technický materiál není vyráběn se zárukou svařitelnosti, proto ani u výrobků z technického materiálu nelze 100 % zaručit svařitelnost. Na výrobky z technického materiálu tedy NEPOSKYTUJEME žádnou záruku!

Ceník nádrží na dešťovou vodu – válec nastojato

Typ Průměr
(m)
Výška
(m)
Užitný objem
(m3)

Konstrukční materiál
původní cena

Konstrukční materiál AKČNÍ CENA

SNDV 1 1,44 1,5 2,2 23 359,-
19 393,-
SNDV 2 1,44 2,0 3,0 27 155,- 22 411,-
SNDV 3 1,94 1,5 4,0 30 390,-
24 915,-
SNDV 4 1,94 2,0 5,4 32 991,-
26 843,-

 Příslušenství k nádrži  Použití  Cena původní
AKČNÍ CENA
 Filtr hrubých nečistot s odkalením  Odtok do dešťové kanalizace 3 151,-
2 664,-
 Filtr hrubých nečistot s odkalením a košíkem  Odtok do vsaku 4 460,- 3 751,-

Rozměry uvedené v tabulce jsou vnitřními rozměry nádrže.

Kruhový revizní otvor (d x v)  600 x 100 mm je včetně stropu tvaru komolého kuželu vysoký 1 000 mm. Pro zjištění celkové výšky nádrže je třeba výšku revizního vlezu přičíst k výšce nádrže. Nádrž je osazena pochozím poklopem.

Poznámky: Technický materiál není vyráběn se zárukou svařitelnosti, proto ani u výrobků z technického materiálu nelze 100 % zaručit svařitelnost. Na výrobky z technického materiálu tedy NEPOSKYTUJEME žádnou záruku!

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Platnost ceníku od 20. 11. 2023. Firma Bazény Machov s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen.

Voda je čím dál vzácnější. Přes 97 % veškeré vody na naší planetě, což představuje 1,4 miliardy kubických kilometrů vody, je slaná voda, tedy voda pro běžné použití lidské společnosti nepoužitelná. Ze zbylých 3% sladké vody je většina vázána v ledu na pólech a v ledovcích v horách. Volně použitelný díl veškeré vodní zásoby činí 0,3%. Problém využití vody spočívá tedy především v její kvalitě. Průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele činí přes 100 litrů vody denně, ale na přibližně 50% z této spotřeby není nutné mít kvalitní pitnou vodu, proto může být dešťová voda použita jako náhrada.

Využití dešťové vody

Zavlažování

Dešťová voda je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje chlor. Existují dokonce rostliny, které jinou než dešťovou vodu nesnášejí, např. kanadské borůvky. Kromě toho je pitná voda příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu. 

Praní

Zachycená srážková voda se využívá s výhodou jako užitková voda na praní a to zejména v oblastech, kde je jiná dostupná voda (podzemní nebo i upravená) na praní příliš tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu apod. Při použití na praní se příznivě projeví měkkost dešťové vody, která podstatně lépe rozpouští prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu, nemá tendence se usazovat a tvořit vodní kámen a proto není tak nutné používat drahé změkčovače. Úspory se tak mimo spotřebu vody dotýkají ještě snížené spotřeby pracích prostředků a snížení opotřebení pračky. 

Splachování WC

Pro WC a instalace (přívodní potrubí, odpady) je dešťová voda také výhodná, jelikož je měkká a nedochází tedy k usazování vodního kamene. Splachování WC navíc spotřebuje společně se sprchováním nejvíce vody v domácnosti a vzhledem k tomu, že nevyžaduje vodu vysoké kvality, je používání pitné vody zbytečným plýtváním. 

Údržba

Dešťovou vodu můžeme použít na mytí aut, úklid a čištění tam, kde není zapotřebí hygienicky nezávadná pitná voda. Ve všech těchto případech je zapotřebí velké množství vody a je ekonomicky i ekologicky výhodné použít dešťovou vodu namísto pitné.

Princip jímání vody do nádrže

Dešťovou vodu stékající ze střechy okapovými svody je třeba přečistit od hrubých nečistot. Filtr hrubých nečistot (listí, větvičky, kamínky, apod.) se osazuje před nádrž nebo např. i do tzv. gajgru nebo přímo do nádrže na vodu. Filtr osazen do nádrže na vodu je ukončen uklidňujícím prvkem, který zabraňuje víření spodního sedimentu v nádrži. Voda přepadem při přeplnění nádrže odtéká potrubím do dešťové kanalizace, nebo přes košík filtru do vhodného zasakovacího objektu.

Princip ČERPÁNÍ vody z nádrže

Odběr vody z nádrže sacím potrubím je zajištěn sací soupravou, která odebírá pouze čistou vodu pod horní hladinou v nádrži. Čerpací zařízení - vodárna je součástí automatické doplňovací jednotky s řídící jednotkou, která v případě nedostatku dešťové vody v nádrži přepne pomocí hladinového spínače odebírání vody z vodovodního řadu. Toto může být řešeno jako přímí odběr nebo jako dopuštění vody do nádrže přes micro plovák.  Z automatické doplňovací jednotky je voda potrubím výtlaku dopravována k využití.

Plovoucí sací soupravy

U klasické studny nebo klasické vodárny je voda čerpána sacím košem, umístěném na dně studny nebo nádrže. Nevýhodou tohoto systému je, že společně s vodou jsou nasávány drobné nečistoty, sedimentující postupem času u dna nádrže. Aby byla zaručena maximální možná čistota nasávané vody, je sací koš umístěn na plovoucí sací hadici a je zavěšen na plováku. Tato technologie zaručuje nasávání vody v hloubce cca 15 cm pod hladinou, kde žádné nečistoty nejsou.

Sací čerpadla

Sací čerpadla jsou umístěna buď mimo prostor nádrže a v takovém případě je nutné pro ně najít místo do cca 10-ti metrů od nádrže. K čerpadlu je nutné napojit sací vedení, opatřené sacím košem a zpětnou klapkou. Sací koš může být opatřen plovákem, který zajistí odebírání vody cca 15 cm pod hladinou nebo je možné cca 10 - 15 cm nad dno nádrže umístit klasický sací koš, čímž se zajistí odebírání relativně čisté vody. Prostor pod sacím košem pak tvoří rezervu na sedimentování kalů. Možné je použít i automatická sací čerpadla, která se osazují přímo do nádrže, cca 15 - 20 cm nad dno nádrže. Tyto čerpadla můžou být doplněna o plovoucí sací soupravu.

Řídící doplňovací jednotky

Řídící doplňovací jednotky mají za úkol zajistit doplnění pitné vody do systému v případě sucha. Doplňování pitné vody může být jednoduše do akumulační nádrže nebo přímo do výtlačného potrubí (menší spotřeba pitné vody), přičemž systém pitné a dešťové vody musí být oddělen (splnění normy ČSN EN 1717).

Samozaplavovací systém nádrže

Samozaplavovací systém byl vyvinut jako ochrana nádrže proti nenadálému vztlaku spodní vody. V takovém případě se otevře zpětný ventil, který je osazen na dně nádrže a vpustí spodní vodu do nádrže, aby se vyrovnaly vzniklé tlaky a nemohlo dojít k poškození nádrže. Pokud je osazen samozaplavovací systém je tomu třeba uzpůsobit i zabudování nádrže. Nádrž je třeba dobře obalit geotextílií, aby při nenadálém vztlaku spodní vody nedošlo ke vniknutí nečistot do nádrže.

Soubory ke stažení