Modelové sestavy

Shoz prádla pro dvoupodlažní objekt

Schéma shozu prádla pro dvoupodlažní objektLegenda
VP:výška spodní hrany ukončovacího dílu od "čisté" podlahy v přízemí

V1: výška horní hrany vhozového otvoru od "čisté" podlahy v prvním nadzemním podlaží

VMP: výška místnosti v přízemí (místo vybírání prádla)

VM1: výška místnosti prvního nadzemního podlaží (místo vhozu prádla)

TS1: tl. celkové skladby stropní konstrukce mezi přízemím a prvním nad zemním podlažím

Příklad sestavy pro dvoupodlažní objekt:

  Díl a typové označení Počet kusů a cena Cena bez DPH
  Vhozový díl v délce 1 m (VD 1) 1 ks 3 765
  Ukončovací díl otevřený v délce 1 m (UDO 1) 1 ks 2 756
  Zátka s odvzdušněním (ZO) 1 ks 652
  Cena sestavy bez montáže a bez dopravy   7 173

 

Shoz prádla pro třípodlažní objekt

Schéma shozu prádla pro třípodlažní objektLegenda
VP: výška spodní hrany ukončovacího dílu od "čisté" podlahy v přízemí

V1: výška horní hrany vhozového otvoru od "čisté" podlahy v prvním nad zemním podlaží

V2: výška horní hrany vhozového otvoru od "čisté" podlahy ve druhém nadzemním podlaží

VMP: výška místnosti v přízemí (místo vybírání prádla)

VM1: výška místnosti prvního nadzemního podlaží (místo vhozu prádla)

VM2: výška místnosti druhého nadzemního podlaží (místo vhozu prádla)

TS1: tl. celkové skladby stropní konstrukce mezi přízemím a prvním nadzemním podlažím

TS2: tl. celkové skladby stropní konstrukce mezi prvním a druhým nadzemním podlažím

Příklad sestavy pro třípodlažní objekt

  Díl a typové označení Počet kusů Cena bez DPH
  Vhozový díl v délce 1 m (VD 1) 2 ks 7 530
  Středový díl v délce 1 m (SD 1) 2 ks 4 632
  Ukončovací díl otevřený v délce 1m (UDO 1) 1 ks 2 756
  Zátka s odvzdušněním (ZO) 1 ks 652
  Cena sestavy bez montáže a bez dopravy   15 570