Tříkomorový septik realizujeme dle požadavku zákazníka

Polotovarem pro námi vyráběné septiky jsou polypropylenové desky, kde je zaručena 100 % svařitelnost a tím také dlouhá životnost. Plastové septiky dodáváme včetně certifikátu a další potřebné dokumentace ke kolaudaci.

Nabízíme optimalizovanou řadu septiků, ale na základě specifických požadavků zákazníka vyrobíme i septik atypických rozměrů. Dimenze a rozmístění vstupních otvorů realizujeme vždy dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je pochozí poklop s možností uzamčení.

Nezávazně poptat

Dodání tříkomorových jímek

  • osobní převzetí na prodejně v Machově (okres Náchod)
  • do 50 km od Machova doprava zdarma
  • nad 50 km od Machova je cena dopravy dle místa dodání. 

  

Funkce septiku

Septik funguje jako předčištění před hlavním čistícím stupněm (biologický zemní filtr, čistírna odpadních vod). Do septiku lze přivést pouze splaškové vody z domácnosti (koupelna, WC, kuchyň).

V septiku dochází k sedimentaci nerozpuštěných látek a k jejich následnému vyhnívání na dně nádrže (kal). Funkčnost septiku spočívá v dobré průchodnosti vstupního a výstupního potrubí a mezipříčkovými prostory.

    

K vyvážení septiku dochází zpravidla jednou za jeden až pět let přičemž se při odčerpání ponechá cca 150 mm kalu pro naočkování.

Stavební příprava

Stavební jáma

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr septiku.Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky septiku jejího revizního vlezu a předpokládané výšky podkladové desky a štěrku.

Podkladová deska

Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná.Pod deskou je alespoň 100 mm štěrku.

Uložení septiku

Uložení septiku musí být na předem očištěnou podkladovou desku.

Obsypání septiku

Obsypání se provádí zavlhlou betonovou směsí třídy 15. Stěny septiku nesmějí přijít do styku s ostrými předměty (kameny). V případě výskytu spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo přečerpáním z revizní šachty.

Při osazení do zeleného pásma bez spodní vody a při zásypu stropní části do max. výšky 300 mm je možné septiky do průměru 2 000 mm obsypat přesátou zeminou či pískem.

Dokumentace

‌Septik tříkomorová jímka - výkres


Rozměry a ceny Tříkomorové jímky — septiku

Z objemu lze vypočítat počet EO, kde lze užít jednoduchý přepočet: 1 EO = 0,75 m3

Typ Průměr(m) Výška(m) Užitný objem(m3) Konstrukční materiál [KČ]*
*ceny uvedeny bez DPH
3KJ1 1,5 2,0 3,1 28 171,-
3KJ2 1,5 2,5 4,0 32 050,-
3KJ3 1,5 3,0 4,9 37 988,-
3KJ4 2,0 1,5 3,9 31 996,-
3KJ5 2,0 2,0 5,5 36 240,-
3KJ6 2,0 2,5 7,1 40 999,-
3KJ7 2,0 3,0 8,6 47 818,-
3KJ8 2,5 1,5 6,1 40 012,-
3KJ9 2,5 2,0 8,6 46 900,-
3KJ10 2,5 2,5 11,0 52 759,-
3KJ11 2,5 3,0 13,5 60 677,-
3KJ12 3,0 1,5 8,8 48 571,-
3KJ13 3,0 2,0 12,4 57 369,-
3KJ14 3,0 2,5 15,9 65 138,-
3KJ15 3,0 3,0 19,4 73 936,-
  • Platnost od 23.5.2022

Soubory ke stažení