Tříkomorová jímka - septik

Polotovarem pro námi vyráběné septiky jsou polypropylenové desky 1. jakosti, kde je zaručena 100 % svařitelnost a tím také dlouhá životnost (na přání lze také vyrobit z technického materiálu). Septik dodáváme včetně certifikátu a další potřebné dokumentace ke kolaudaci.

Nabízíme optimalizovanou řadu septiků, ale na základě specifických požadavků zákazníka vyrobíme i septik atypických rozměrů. Dimenze a rozmístění vstupních otvorů realizujeme vždy dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je pochozí poklop s možností uzamčení.

  

Funkce septiku

Septik funguje jako předčištění před hlavním čistícím stupněm (biologický zemní filtr, čistírna odpadních vod). Do septiku lze přivést pouze splaškové vody z domácnosti (koupelna, WC, kuchyň).

V septiku dochází k sedimentaci nerozpuštěných látek a k jejich následnému vyhnívání na dně nádrže (kal). Funkčnost septiku spočívá v dobré průchodnosti vstupního a výstupního potrubí a mezipříčkovými prostory.

    

K vyvážení septiku dochází zpravidla jednou za jeden až pět let přičemž se při odčerpání ponechá cca 150 mm kalu pro naočkování.

Stavební příprava

Stavební jáma

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr septiku.Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky septiku jejího revizního vlezu a předpokládané výšky podkladové desky a štěrku.

Podkladová deska

Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná.Pod deskou je alespoň 100 mm štěrku.

Uložení septiku

Uložení septiku musí být na předem očištěnou podkladovou desku.

Obsypání septiku

Obsypání se provádí zavlhlou betonovou směsí třídy 15. Stěny septiku nesmějí přijít do styku s ostrými předměty (kameny). V případě výskytu spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo přečerpáním z revizní šachty.

Při osazení do zeleného pásma bez spodní vody a při zásypu stropní části do max. výšky 300 mm je možné septiky do průměru 2 000 mm obsypat přesátou zeminou či pískem.

Dokumentace

‌Septik tříkomorová jímka - výkres


Rozměry a ceny Tříkomorové jímky — septiku

Z objemu lze vypočítat počet EO, kde lze užít jednoduchý přepočet: 1 EO = 0,75 m3

Typ Průměr(m) Výška(m) Užitný objem(m3) Čistý materiál [Kč]* Konstrukční materiál [KČ]* Technický materiál [KČ]*
*ceny uvedeny bez DPH
3KJ1 1,5 2,0 3,0 25 588,- 22 539,- 20 535,-
3KJ2 1,5 2,5 3,8 28 927,- 25 477,- 23 029,-
3KJ3 1,5 3,0 4,6 32 979,- 29 105,- 26 278,-
3KJ4 2,0 1,5 4,0 25 588,- 22 227,- 19 779,-
3KJ5 2,0 2,0 5,4 30 664,- 26 768,- 23 840,-
3KJ6 2,0 2,5 6,9 35 895,- 31 220,- 27 770,-
3KJ7 2,0 3,0 8,3 40 503,- 35 182,- 31 153,-
3KJ8 2,5 1,5 6,3 33 557,- 29 105,- 25 766,-
3KJ9 2,5 2,0 8,6 39 946,- 34 726,- 30 830,-
3KJ10 2,5 2,5 10,9 45 744,- 39 645,- 35 082,-
3KJ11 2,5 3,0 13,2 51 510,- 44 576,- 39 378,-
3KJ12 3,0 1,5 9,1 44 576,- 38 732,- 34 392,-
3KJ13 3,0 2,0 12,5 50 920,- 44 142,- 38 944,-
3KJ14 3,0 2,5 15,8 59 045,- 51 309,- 45 511,-
3KJ15 3,0 3,0 19,2 65 990,- 57 275,- 50 708,-
  • Technický materiál není vyráběn se zárukou svařitelnosti, proto ani u výrobků z technického materiálu nelze 100% zaručit svařitelnost. Na výrobky z technického materiálu tedy NEPOSKYTUJEME žádnou záruku!
  • Ceny jsou uváděny bez DPH.
  • Platnost od 1.3.2019

Soubory ke stažení

Napište si o cenovou nabídku nebo radu s výběrem!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail. Aktuálně jsme hodně vytíženi. Pro urgentní záležitosti nás, prosím, kontaktujte telefonicky.