Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou 7 x 6,8 mm

Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou 7 x 6,8 mm
3077683
0,849 kg