Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou 2 x 7,8 mm

Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou 2 x 7,8 mm
3072783
0,849 kg
Popis Popis