Vtoková tryska VAMILA nerez 7 x 6,8 mm

Vtoková tryska VAMILA nerez 7 x 6,8 mm
307768
0,554 kg