Vtoková tryska Vamila nerez - 5x 10mm

Vtoková tryska Vamila nerez - 5x 10mm
307510
0,484 kg
Popis Popis

Produktová řada nerezových trysek VAMILA