Ventil BESGO - 5-cestný prací ventil Ø50mm, 125 mm

Ventil BESGO - 5-cestný prací ventil Ø50mm, 125 mm
D096016500
3,45 kg
Popis Popis

Popis

BESGO ventil je pneumatický ventil určený k praní filtrační nádoby (5-cest. provedení). Přestavení ventilu, resp. jeho otevření je zajištěno tlakem vody z řádu nebo pomocí kompresoru vzduchu. Zpětné uzavření je řešeno automaticky pomocí pružiny. 

Velkou výhodou těchto ventilů je maximální provozní bezpečnost, změna polohy může proběhnout i při zapnutém filtračním čerpadle, nicméně je vždy vhodnější a bezpečnější provádět přestavení ventilu bez průtoku vody.

V případě výpadku elektrického napájení se ventil automaticky přepne zpět do polohy "FILTROVÁNÍ", nehrozí tedy problém s případným zaseknutím v mezi poloze a k neúmyslnému vypuštění vody z bazénu jako v případě mechanického poškození u automatických 6-cest. ventilů. 


Schematické představení fungování BESGO ventilu

BESGO ventil v procesu "FILTROVÁNÍ"     BESGO ventil v procesu "PRANÍ FILTRU"