VArio 1.2 modul DIN Lights - Světla

VArio 1.2 modul DIN Lights - Světla
516201
0,5 kg
Popis Popis

UPOZORNĚNÍ: Systém VArio je určen výhradně k montáži a zprovoznění vyškoleným odborníkem (bazénářem), jenž v případně potřeby poskytne příslušnou zákaznickou podporu.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a vady způsobené neodborným zapojením, chybným nastavením nebo nesprávným provozováním systému.

Více informací k jednotlivým sestavám pro ovládání naleznete v kartě "Ke Stažení"

Novinka sezóny 2020 -- přídavný modul DIN LIGHTS, určený pro pokročilé ovládání RGB světel. Po připojení k hlavnímu modulu DIN (516200) se navýší počet řiditelných atrakcí na 4 a získáte možnost řídit světla vč. přepínání barev, synchronizace apod.
Balení obsahuje přídavný modul VArio DIN LIGHTS na DIN lištu (dále jen DIN LIGHTS), který zajišťuje pokročilé ovládání světel a přidává další 2 atrakce (Atr3 + Atr4). Atrakce 4 umožňuje ovládání druhé sady RGB světel s DMX komunikací (je-li připojena).

Součástí balení je i krátký RJ45 komunikační kabel pro propojení uvnitř rozvaděče.

Výstupy modulu DIN LIGHTS

LR1 -- Světla: řízení napájení světel/ovládání RGB světel bez komunikace přes DMX/RS485 -- další ZAP/VYP/Timer, další barva, výběr továrního režimu, synchronizace. Kompatibilní světla: SeaMaid, RGB Flat

LR2 -- Atrakce 4: časovač, krok 15 min, 0-120 min. Atrakce 3 bude k dispozici po připojení DIN LIGHTS modulu na výstupu R3 hlavního DIN modulu, namísto původního výstupu Světla. Přes Atrakci 4 lze také řídit druhou sadu RGB světel s DMX komunikací.

DMX výstup: inteligentní řízení světel s komunikací: spínání, volba barvy/jasu/scény, synchronizace. Kompatibilní světla: Adagio Pro, Hugo Lahme, Wibre


Pro propojení modulu DIN LIGHTS se světly s komunikací DMX/RS485 a zdrojem mimo rozvaděč je zapotřebí dokoupit propojovací DMX kabel. Jde o následující položku:

VArio 3m kabel k DMX světlům mimo rozvaděč