UV-C MULTIMAX, 400W

UV-C MULTIMAX, 400W
935MM0400
7,2 kg
Popis Popis

Popis

Plášť je vyroben z nerezové oceli AISI 316 a proto je sterilizátor UV-C TECH primárně určen pro privátní bazény, kde není pro dezinfekci vody použita elektrolýza soli.

Více o nerezové oceli naleznete zde: RADY A TIPY k nerezové/korozivzdorné oceli AISI


UV-C Sterilizátor MULTIMAX 400W

 • Kompaktní středotlaká UV lampa pro efektivní desinfekci a dechloraminaci bazénové vody (odstranění dráždivého vázaného chlóru).
 • Funkce:
  • Průtok
   • -- Redukce chloraminů: 8 m³/h (95 % UVT, 600 J/m²)
   • -- Dezinfekce: 13 m³/h (98 % UVT, 400 J/m²)
  • Středotlaká UV lampa s životností až 9 000 h
  • Výkon: 400 W
  • Zdroj světla: elektronický, vysokofrekvenční
  • Tělo vyrobeno z SS 316L
  • Max. tlak: 10 bar
  • Napojení 2" ext.

Desinfekce ultrafialovým zářením patří mezi technologie, které jsou v poslední době stále častěji používány pro zkvalitnění technologie úpravy pitné a bazénové vody. Princip desinfekce spočívá ve fotochemickém poškození RNA a DNA, proteinů, enzymů či jiných biologicky významných makromolekul.

Účinnost desinfekce je závislá na dávce UV záření, typu použité UV lampy a jejich uspořádání vzhledem ke směru proudění pitné, resp. bazénové vody. Pro správný výběr vhodného typu UV zařízení je nutné stanovit a zaručit potřebnou dávku UV záření, závislou na průtoku a kvalitě vody z hlediska její propustnosti, tj. koncentraci a typu rozpuštěných a nerozpuštěných látek, které ovlivňují odraz či pohlcení UV záření.

Nízkotlaké monochromatické UV lampy vyzařují UV záření o vlnové délce 254 nm, intenzita vyzařované UV energie je pouze v jedné hladině a je silně závislá na teplotě upravované vody a hodnotě průtoku. Výsledkem toho je, že tento typ nízkotlakých UV lamp má pouze germicidní účinky.

Možnost kombinace UV záření s dalšími technologiemi úpravy vede k dosažení vysoké jakosti vody. Výhodou je snížení provozních nároků, resp. úspora dávkované chemie a bezpečný i snadný provoz v automatickém režimu. Nevýhodou je možnost vzniku sekundární kontaminace, samotné UV záření tedy není vhodné používat k hygienickému zabezpečení. V praxi se proto kombinuje např. s chlorováním