MPL 030 EL - UV Sterilizátor středotlaký 600 W, DN100

MPL 030 EL - UV Sterilizátor středotlaký 600 W, DN100
935MP032
30 kg
Popis Popis

Popis

Středotlaká UV lampa (průtok do 30 m3/h); s průtokovým senzorem; bez UV senzoru

Desinfekce ultrafialovým zářením patří mezi technologie, které jsou v poslední době stále častěji používány pro zkvalitnění technologie úpravy pitné a bazénové vody. Princip desinfekce spočívá ve fotochemickém poškození RNA a DNA, proteinů, enzymů či jiných biologicky významných makromolekul.

Účinnost desinfekce je závislá na dávce UV záření, typu použité UV lampy a jejich uspořádání vzhledem ke směru proudění pitné, resp. bazénové vody. Pro správný výběr vhodného typu UV zařízení je nutné stanovit a zaručit potřebnou dávku UV záření, závislou na průtoku a kvalitě vody z hlediska její propustnosti, tj. koncentraci a typu rozpuštěných a nerozpuštěných látek, které ovlivňují odraz či pohlcení UV záření.

Polychromatické středotlaké typy UV lamp vyzařují UV záření při 185-400 nm s tím, že intenzita vyzařované UV energie není závislá na teplotě a může být provozována v různých
hladinách dle typu UV lampy. Důsledkem rozdílné intensity vyzařované UV energie je schopnost nahradit až 12 nízkotlakých monochromatických UV lamp jednou vysoce účinnou UV lampou, která využívá vyšší intenzitu záření po kratší dobu. Vyšší efektivnost vede ke zmenšení rozměrů UV zařízení a jejich kompaktnosti.

Možnost kombinace UV záření s dalšími technologiemi úpravy vede k dosažení vysoké jakosti vody. Výhodou je snížení provozních nároků, resp. úspora dávkované chemie a bezpečný i snadný provoz v automatickém režimu. Nevýhodou je možnost vzniku sekundární kontaminace, samotné UV záření tedy není vhodné používat k hygienickému zabezpečení. V praxi se proto kombinuje např. s chlorováním.

Model Max. průtok Intenzita záření Počet UV lamp: výkon Napojení DN

MPL 030 EL  30 m3/h 60 mJ/cm2 1 x 600 W DN 100

  • Kontinuální, vysoce účinná a okamžité dezinfekce
  • Redukce chloraminů až o 75 %
  • Příjemnější organoleptické vlastnosti vody
  • Reaktor vyroben z materiálů odolných vůči korozi (nerez 316L)
  • Ochranné křmíkové sklo
  • Indikace poruch i stavu celé jednotky
  • Bez stíracího systému
  • Reaktor osazen vypouštěcím ventilem, průtokovým senzorem
  • Životnost lampy 8 000 - 10 000 hodin