Inteligentní řízení bazénu VArio - WiFi modul verze 1.4

516420
0,285 kg
Popis Popis

Popis

WIFI modul VArio verze 1.4 - pro vzdálené ovládání VArio DIN modulu přes internet nebo lokální wifi síť

WiFi Modul VArio verze 1.4


WiFi modul je určený k dálkovému řízení systému VArio přes internet nebo lokální wiri síť.

WiFi modul systému VArio nové verze 1.4 (516420) nahrazuje všechny původní verze WiFi modulů a je zpětně kompatibilní s DIN moduly verze 1.2 a 1.3 (DIN 516200+516300).


Řízení technologie přes vlastní wifi síť VArio:

WIFI modul dokáže komunikovat na vlastní WiFi síti (lokální ovládání). Spárováním WIFI modulu s DIN modulem lze ovládat systém VArio pomocí webové aplikace v chytrém telefonu nebo na PC. Ve webové aplikaci pak lze vyčítat aktuální hodnoty vody, měnit parametry a spouštět či vypínat připojenou technologii. 


Řízení technologie přes internet:
Mnohem zajímavější je ovšem možnost připojit WiFi modul na domácí WiFi síť a zaregistrovat bazén na webové službě VArio, což umožní zejména:

  • Sledovat a řídit celý bazén přes internet
  • Zasílat alarmy a stavová provozní hlášení e-mailem nebo SMS
  • Bazénáři / technikovi poskytovat zákazníkovi vzálenou servisní pomoc a diagnostiku technologie přes internet

UPOZORNĚNÍSystém VArio je určen k montáži a zprovoznění vyškoleným odborníkem (bazénářem), jenž v případně potřeby poskytne příslušnou zákaznickou podporu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a vady způsobené neodborným zapojením, chybným nastavením nebo nesprávným provozováním systému.