Biologický zemní filtr včetně certifikátů

Biologický zemní filtr se používají jako dočišťovací prvek při čištění domovních odpadních vod. Předčišťovacím prvkem je septik.

Materiálem pro námi vyráběné biologické zemní filtry jsou kvalitní polypropylenové desky, které zaručí odolnost a dlouhou životnost.

Výrobek dodáváme včetně certifikátů a další potřebné dokumentace ke kolaudaci. Nabízíme optimalizovanou řadu biologických zemních filtrů.

Nezávazně poptat

Z‌ákladní řada EKO - k obetonování

Tuto variantu je nutné obsypat zavlhlou betonovou směsí třídy B15. Stěny filtru nesmí přijít do styku s ostrými předměty (kameny). V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění.

Ceník filtrů řady EKO

Typ Délka Šířka Výška Cena bez DPH
 BZFE1 2 1 1 17 979,-
 BZFE2 4 1 1 28 944,-
 BZFE3 3 2 1 35 492,-

Řada STANDARD

Řada STANDARD nabízí robustnější konstrukci, kterou není nutné betonovat v případě, že je filtr umístěn v pásmu bez výskytu spodní vody. V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění.

Ceník filtrů řady STANDARD

Typ Délka Šířka Výška Cena bez DPH
 BZF1 2 1 1 19 530,-
 BZF2 4 1 1 32 021,-
 BZF3 3 2 1 39 336,-

Varianty DPH

  • Standardní 21% DPH - účtuje se zákazníkovi při prodeji výrobku
  • Snížená 12% DPH - účtuje se zákazníkovi při prodeji včetně instalace výrobku
  • PDP bez DPH - účtuje se plátcům DPH při prodeji včetně instalace výrobku

Cena je platná od 25. 3. 2024 a je uvedena bez DPH.

Dodání biologických zemních filtrů

  • osobní převzetí na provozovně v Machově (okres Náchod)
  • dovezeme až k Vám, zdarma v okrese Náchod
  • v rámci sestavy se septikem prvních 100 Km dopravy zdarma

Princip dočišťování

Předčištěná voda ze septiku přichází do filtru přívodním potrubím a následně rozvodnou drenáží na filtrační náplň. Voda gravitačně protéká filtrační náplní, jež tvoří betonářský tříděný písek frakce 2 - 4 mm a štěrk 16 - 32 mm. Na dně nádrže je položena sběrná drenáž, která „přefiltrované vody“ odvádí do odvodňovacího potrubí. 

Účinek čištění spočívá v biologických pochodech a dosahuje až 95 % vyčištění škodlivých látek. Kvalita vody na odtoku (BSK5 – 30 mg/l, ChSK –130 mg/l, NL – 30 mg/l, N-NH4 – 15 mg/l, P celk. – 8 mg/l), což splňuje nařízení vlády č. 57/2016 Sb. Aerobní odbourání zachycených škodlivých látek ve filtrační náplni zaručuje protékání vody a přísun čerstvého vzduchu větracím komínem. Proti přístupu povrchové vody je filtr opatřen izolační fólií. Štěrkopískovou náplň budete muset cca během 10-ti let vyměnit.

Soubory ke stažení