Biologický zemní filtr včetně certifikátů

Polotovarem pro námi vyráběné biologické zemní filtry jsou polypropylenové desky. Konstrukční materiál je dobrou variantou. Konstrukční materiál vzniká recyklací čistého materiálu. Jeho výroba podléhá přísným normám a tím je také zaručena 100 % svařitelnost. Jelikož se, nejedná o čistý materiál je cenově dostupnější.

Výrobek dodáváme včetně certifikátů a další potřebné dokumentace ke kolaudaci. Nabízíme optimalizovanou řadu biologických zemních filtrů.

Nezávazně poptat

Použití

Biologické zemní filtry se používají jako dočišťovací prvek při čištění domovních odpadních vod. Předčišťovacím prvkem se myslí např. septiky.

Na filtr se přivádějí pouze splaškové vody z domácnosti (koupelna, WC, kuchyň).

Princip dočišťování

Předčištěná voda přichází do filtru přívodním potrubím a následně rozvodnou drenáží na filtrační náplň. Voda gravitačně protéká filtrační náplní, jež tvoří betonářský tříděný písek 2 - 4 mm a štěrk 16 – 32 mm. Na dně nádrže je položena sběrná drenáž, která „přefiltrované vody“ odvádí do odvodňovacího potrubí. Přefiltrovaná voda z šachty gravitačně odtéká dál do odtokového potrubí.

Účinek čištění spočívá v biologických pochodech a dosahuje až 95 % vyčištění škodlivých látek. Kvalita vody na odtoku (BSK5 – 30 mg/l , ChSK –130 mg/l , NL – 30 mg/l, N-NH4 – 15 mg/l , P celk. – 8 mg/l). Aerobní odbourání zachycených škodlivých látek ve filtrační náplni zaručuje protékání vody a přísun čerstvého vzduchu větracím komínem. Proti přístupu podzemní vody je filtr opatřen izolační fólií. Štěrkopískovou náplň budete muset cca během 10ti let vyměnit.

Z‌ákladní řada EKO - k obetonování

Tuto variantu je nutné obsypat zavlhlou betonovou směsí třídy 15. Stěny filtru nesmí přijít do
styku s ostrými předměty (kameny). V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží
nebo přečerpáváním z revizní šachty.

Ceník filtrů řady EKO

Typ Délka Šířka Výška Konstrukční materiál, cena bez DPH
 BZFE1 2 1 1 17 979,-
 BZFE2 4 1 1 28 944,-
 BZFE3 3 2 1 35 492,-

‌Cena je platná od 18. 1. 2023

 

Řada STANDARD

Řada STANDARD nabízí robustnější konstrukci, kterou není nůtné betonovat, jestliže je filtr umístěn v zeleném pásmu bez výskytu spodní vody.

Ceník filtrů řady STANDARD

Typ Délka Šířka Výška Konstrukční materiál původní cena
AKČNÍ CENA
 BZF1 2 1 1 19 530,- 15 666,-
 BZF2 4 1 1 32 021,- 21 774,-
 BZF3 3 2 1 39 336,- 27 628,-

‌Cena je platná od 20. 11. 2023 a je uvedena bez DPH.Prohlédnout nákres

Stavební příprava

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr zemního filtru. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky filtru a předpokládané výšky podkladové desky a štěrku.

Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná. Pod deskou je alespoň 100 mm štěrku.

Uložení filtru musí být na předem očištěnou podkladovou desku. Při zvolení filtru se štěrkopískovou náplní se provádí obsypání přesátou zeminou či zavlhlou betonovou směsí. Stěny filtru nesmí přijít do styku s ostrými předměty (např. kameny).