Jímky na vyvážení

Jímky se budují tam, kde splaškové vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou nebo v chráněných krajinných oblastech. Jímky se neopatřují odtokem.

Polotovarem pro námi vyráběné jímky jsou polypropylenové desky 1. jakosti, kde je zaručena 100% svařitelnost a tím také dlouhá životnost (na přání lze také vyrobit z technického materiálu). Jímky dodáváme včetně certifikátu a další potřebné dokumentace ke kolaudaci.

Nabízíme optimalizovanou řadu jímek na vyvážení, ale na základě specifických požadavků zákazníka vyrobíme také jímku atypických rozměrů. Dimenzi přítokového hrdla realizujeme vždy dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je pochozí poklop s možností uzamčení.

        

‌Stavební příprava

Stavební jáma

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr jímky. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky jímky jejího revizního vlezu a předpokládané výšky podkladové desky a štěrku.

Podkladová deska

Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná, pod deskou je alespoň 100 mm štěrku.

Uložení jímky

Uložení jímky musí být na předem očištěnou podkladovou desku.

Obsypání jímky

Obsypání jímky se provádí zavlhlou betonovou směsí třídy 15. Stěny jímky nesmějí přijít do styku s ostrými předměty (kameny). V případě výskytu spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo přečerpáním z revizní šachty.

Při osazení do zeleného pásma bez spodní vody a při zásypu stropní části do max. výšky 300 mm je možné jímky do průměru 2 000 mm obsypat přesátou zeminou či pískem.

Dokumentace

‌Jímky na vyvážení - výkres

Rozměry a ceny jímek na vyvážení

Typ Průměr [m] Výška [m] Užitný objem[m3] čistý materiál [Kč] Konstrukční materiál [Kč]* Technický materiál [Kč]*
*ceny uvedeny bez DPH
J1 1,5 1,5 2,2 18 532,- 16 529,- 15 193,-
J2 1,5 2,0 3,0 21 426,- 19 133,- 17 575,-
J3 1,5 2,5 3,5 22 539,- 20 046,- 18 265,-
J4 1,5 3,0 4,6 26 701,- 23 785,- 21 782,-
J5 2,0 1,5 4,0 23 140,- 20 501,- 18 609,-
J6 2,0 2,0 5,4 27 258,- 24 075,- 21 849,-
J7 2,0 2,5 6,9 30 040,- 26 546,- 23 986,-
J8 2,0 3,0 8,3 34 715,- 30 619,- 27 614,-
J9 2,5 1,5 6,3 29 217,- 25 321,- 22 650,-
J10 2,5 2,0 8,6 35 895,- 31 609,- 28 493,-
J11 2,5 2,5 10,9 39 934,- 35 082,- 31 520,-
J12 2,5 3,0 13,2 44 509,- 39 155,- 35 149,-
J13 3,0 1,5 9,1 41 727,- 36 718,- 33 157,-
J14 3,0 2,0 12,5 46 301,- 40 691,- 36 573,-
J15 3,0 2,5 15,8 50 920,- 44 732,- 40 169,-
J16 3,0 3,0 19,2 56 752,- 49 818,- 44 698,-
  • Technický materiál není vyráběn se zárukou svařitelnosti, proto ani u výrobků z technického materiálu nelze 100 % zaručit svařitelnost. Na výrobky z technického materiálu tedy NEPOSKYTUJEME žádnou záruku!

Platnost ceníku od 1.3.2019

Soubory ke stažení

Napište si o cenovou nabídku nebo radu s výběrem!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail. Aktuálně jsme hodně vytíženi. Pro urgentní záležitosti nás, prosím, kontaktujte telefonicky.