Vtoková tryska Vamila nerez - 18 mm

Vtoková tryska Vamila nerez - 18 mm
30718
0,558 kg
Popis Popis

Produktová řada nerezových trysek VAMILA