SKIMMER V20 ABS - Clonka skimmeru NEREZ ODLITEK

SKIMMER V20 ABS - Clonka skimmeru NEREZ ODLITEK
10201
1,232 kg
Popis Popis

Popis

Kryt příruby skimmeru
  • Příslušenství k: SKIMMER V20 ABS