Realizace keramického bazénu

Zabudování keramických bazénů Compass nemusí být nic těžkého, pokud víte, co je potřeba udělat. Prohlédněte si proto postup instalace bazénu Java

Kompletní návod a stavební výkresy

Pokud se chystáte instalovat keramický bazén Compass, dostanete podrobnou dokumentaci pro stavební firmu. 

Zaměření a výkopové práce

Dalším krokem je důkladné zaměření a následný výkop. 

Příprava podkladu pro uložení bazénu


Pokud máte bazén s šikmým dnem, uložte ho do štěrkového lůžka z říčního vymývaného štěrku - kamínky s oblými hranami o velikosti 8-16 mm, který se vysype na geotextilii a udusá. Bazény s rovným dnem se mohou instalovat na betonovou základovou desku, ale u instalace bazénů Compass to není nezbytné. Pro usazení stačí štěrkové lůžko.

Dovoz a uložení bazénu

‌Dalším krokem je dovoz bazénu a jeho následné uložení. 

Instalace technologie a zasypání bazénu

Po namontování hadic, skimmeru, světel, potrubí a vtokových trysek se bazén obsype suchou betonovou směsí nebo štěrkem. Při tomto úkonu se do bazénu zároveň napouští voda tak, aby byl tlak na stěny stále vyrovnaný. 
Pod schodiště se vždycky používá suchý beton. 

Montáž technologie

Dalším krokem je montáž bazénové technologie buď v šachtě či v místnosti k tomu určené - zahradní domek, garáž, sklep... 

Příprava zastřešení

‌V případě zastřešení zapuštěného v úrovni dlažby se kolejnice usadí na betonový věnec bazénu. Jinak se kolejnice usazují až na položenou dlažbu. 

Dlažba

Následně se kolem bazénu položí dlažba.

Instalace zastřešení

V předposledním kroku se namontuje zastřešení.

Dokončený bazén

Bazén je připravený ke koupání.